Hem


Gerbykören uppträder med schlagersånger på Konstens natt den 11.8 kl. 18.15-18.45 i Arbis stora sal på Kyrkoesplanaden 15. Välkomna på vår minikonsert!

 


image(5)

GerbyKören i Vasa, Finland

GerbyKören är en blandad kör med hemsäte i Vasa, Finland. Kören leds sedan hösten 2017 av Sören Hakola. Kören bildades hösten 2008 och består av ett trettiotal sångare.

I GerbyKören råder en mycket god stämning. Körens stämmor laddas upp på webben så att körmedlemmarna kan öva på sina stämmor på egen hand. En gång per termin ordnas vanligtvis körläger. Vi uppträder några gånger per år och företar också körresor för att besöka andra körer som vi samarbetar med.

 

Intresserad?

Vi söker ständigt nya medlemmar, speciellt inom mansstämmorna. Ta gärna kontakt med oss eller kom med och lyssna på någon av våra övningar för att se om GerbyKören kunde vara något för dig! Se kontakt-fliken för närmare information.

Gerbykören Härmä april 2022