HemPga Covid-19 pandemin är GerbyKören tvungen att hålla paus i sin verksamhet. Vi har siktet inställt på att inleda körsången igen i augusti-september 2021 om förhållandena tillåter. 

image(5)

GerbyKören i Vasa, Finland

GerbyKören är en blandad kör med hemsäte i Vasa, Finland. Kören leds sedan hösten 2017 av Sören Hakola. Kören bildades hösten 2008 och består av ett trettiotal sångare.

I GerbyKören råder en mycket god stämning. Körens stämmor laddas upp på webben så att körmedlemmarna kan öva på sina stämmor på egen hand. En gång per termin ordnas vanligtvis körläger. Vi uppträder några gånger per år och företar också körresor för att besöka andra körer som vi samarbetar med.

Intresserad?

Sångare sökes 2020

 

 

 

 

Vi söker ständigt nya medlemmar, speciellt inom mansstämmorna. Ta gärna kontakt med oss eller kom med och lyssna på någon av våra övningar för att se om GerbyKören kunde vara något för dig! Se kontakt-fliken för närmare information.

 

Vi har många häftiga sånger på kommande i vårt nästa projekt som gäller nordisk schlager!