Hem45992644-EDA0-41B1-BF98-26834D9E86EC

Foto Nina Buss

GerbyKören i Vasa, Finland

GerbyKören är en blandad kör med hemsäte i Vasa, Finland. Kören leds sedan hösten 2017 av Sören Hakola. Kören bildades hösten 2008 och består av ett trettiotal sångare.

I GerbyKören råder en mycket god stämning. Körövningarna är något varje medlem ser fram emot varje vecka. Körens stämmor laddas upp på webben så att körmedlemmarna kan öva på sina stämmor på egen hand. En gång per termin ordnas vanligtvis körläger. Vi uppträder några gånger per år och företar också körresor för att besöka andra körer som vi samarbetar med.

Repertoar

GerbyKören sjunger körmusik av olika slag, allt från sånger från 1400-talet ända till nutida pop-musik. Folkvisor, evergreens och gospelsånger har också funnits på repertoaren. Sångerna är i huvudsak svenskspråkiga, men även finsk- och engelskspråkiga sånger återfinns i repertoaren.

15122016-dsc_0946

Blev du intresserad?

Vi söker ständigt nya medlemmar, speciellt inom mansstämmorna. Ta gärna kontakt med oss eller kom med och lyssna på någon av våra övningar för att se om GerbyKören kunde vara något för dig! Se kontakt-fliken för närmare information.

Annonser