Hem


Boka in i kalendern: GerbyKörens 15-års jubileumskonsert den 6 maj 2023 i Gerby skola! Vi är också med i Vasa körfestival och uppträder tillsammans med Björkstakören från Umeå den 19 maj 2023. Mera info kommer senare!

 

GerbyKören i Vasa, Finland

GerbyKören är en blandad kör med hemsäte i Vasa, Finland. Kören leds sedan hösten 2017 av Sören Hakola. Kören bildades hösten 2008 och består av ett trettiotal sångare.

I GerbyKören råder en mycket god stämning. De flesta som ansluter till vår kör säger att vi har så roligt! Vår repertoar är varierande och allt från lätt till medelsvår. Man behöver inte nödvändigtvis kunna läsa noter eller ha tidigare erfarenhet av körsång, men nog ett tonöra så att man kan sjunga i stämmor och hyfsat rent. Körens stämmor laddas upp på webben så att körmedlemmarna kan öva på sina stämmor på egen hand.

En gång per termin ordnas vanligtvis körläger. Oftast tar vi då in en sångexpert som kan hjälpa oss med tonbildning eller liknande. Vi uppträder några gånger per år och företar också körresor för att besöka andra körer som vi samarbetar med.

Intresserad?

Vi söker ständigt nya medlemmar, speciellt inom mansstämmorna. Ta gärna kontakt med oss eller kom med och lyssna på någon av våra övningar för att se om GerbyKören kunde vara något för dig! Se kontakt-fliken för närmare information.

Gerbykören hälsar alla välkomna på julallsångskonsert den 15 december i Gerby skola