Kontakt

Ta kontakt med GerbyKören

GerbyKören fungerar under Vasa medborgarinstitut Alma.
Kören övar i centrala Vasa i Almas utrymmen på Rådhusgatan 31.

Du kan kontakta kören via t.ex. dirigent, sekreterare, webbansvarig eller någon annan i styrelsen.

Styrelse

Sören Hakola, dirigent, soren.hakola@gmail.com

Kristina Österholm, sekreterare, kristina.osterholm@gmail.com

Inger Nykvist, kassör, inger.nykvist@gmail.com

Marina Nyman, webbansvarig, marina.nyman@outlook.com

Monica Ampiala, monica.ampiala@gmail.com

Camilla Stenbäck