Historik och samarbeten

Hösten 2008 startade en helt ny kör som skulle vara ett tvåårigt projekt. Kören hade sin hemvist i Gerby som är en förort i Vasa. Initiativet till kören togs av musiklärare Noomi Elfving under Vasa Arbis regi. Kören var tänkt att fungera som en körskola för sångglada sångare som inte i tidigare hade sjungit i kör i någon stor utsträckning samt för sångare som ville pröva på något nytt på en elementär nivå.

151120123

(foto Inger Nykvist)

Tanken var att körmedlemmarna efter två år skulle fortsätta att sjunga i redan befintliga körer. Sångarna ville absolut inte sluta som egen kör efter detta projekttidens slut utan ville fortsätta som en etablerad kör.

170220131

(foto Inger Nykvist)

Från hösten 2010 etablerade sig gruppen som en fyrstämmig blandad kör. Namnet på kören blev GerbyKören med anledning av att övningarna hålls i just Gerby.

131220123

(foto Mikael Svenfelt)

GerbyKören tog form och har under åren som gått utvecklats till en blandad kör som sjunger flerstämmigt, ända upp till 8-stämmigt! Noomi Elfving steg åt sidan som dirigent våren 2017. Sedan hösten 2017 har Sören Hakola haft hand om dirgentpinnen. Noomi Elfving har fortsatt som sångare i körledet och fungerar som körens vicedirigent. Man har provat på sånger från olika genrer och varefter åren har gått så har sv¨årighetsgraden på repertoaren höjts. Speciellt under ledning av Sören Hakola satsas en hel del på utvecklandet av rätt sångteknik och tonbildning.

Under åren har GerbyKören hunnit samarbeta med ett flertal olika körer. Våren 2012 gjorde kören sin första sångarresa till Kronoby. Där höll man en samkonsert med Kronoby Sångkör. Våren 2013 inbjöds Kronoby Sångkör på svarsvisit och man uppträdde tillsammans under Vasa körfestival.

Våren 2014 reste GerbyKören och SilverQuinns (dir. Noomi Elfving) samt Nonen (dir. Johanna Törni) till Umeå och uppträdde under kulturhuvudstadsåret i Tegs kyrka tillsammans med Umeås ”Oratoriekör”. På bägge resorna över Kvarken sjöng kören för färjans passagerare.

Sedermera har GerbyKören samarbetat med dubbelkvartetten Double Up från Närpes. Man har också uppfört konserter tillsammans med Sångens Vänner i Jakobstad samt Karleby kammarkör. Våren 2019 sökte GerbyKören samarbete med körer från finskt håll och företog en resa till Jyväskylä där man uppträdde tillsammans med den blandade kören Harjun Laulu.

25042019-DSC_3016

Det är inte bara andra körer som GerbyKören har samarbetat med. Olika musikgrupper har man även funnit samarbetsformer med. Under flera år har Vasa Arbis dragspelsgrupp, under ledning av Bo Lund, deltagit vid de julkonserter som GerbyKören har hållit. Kören har dessutom samarbetat med Sundom Spelmän.

Våren 2018 då GerbyKören firade med 10-års jubileumskonsert i Gerby skola var Jeppo Ungdomsorkester, under ledning av Fredrik Sundell, inbjuda.

5

GerbyKören har under alla år sjungit en stor variation av sånger. Med avstamp i januari 2020 gav man sig ut på nya områden. Tanken var att kören skulle börja öva in en ny repertoar med nordisk schlager. I mitten av mars 2020 tog övningarna ändå abrupt slut då all körverksamhet i nejden fick avslutas pga Covid-19 pandemin. Aldrig kunde man tro att avbrottet skulle bli så långt! Först i september 2021 kunde kören börja träffas igen för regelrätta körövningar, dock med tillräckliga avstånd, ansiktsmask/-visir och spritade händer.

För att hålla körandan och -samhörigheten vid liv höll vi under pandemi-eran kontakt via e-post och hade även en virtuell träff i februari 2021. En kör kan dock inte leva bara virtuellt, utan det krävs att sångarvänner får träffas på riktigt. Vilken glädje då vi äntligen kunde börja öva och träffas igen hösten 2021!